COVID-19: 2 Research Professionals talking (Dutch) |

2 Research Professionals uit het veld over de gevolgen, implicaties en kansen van COVID-19: Edgar Smeets en Annet Muetstege.